Eerstelijns fysiotherapie

Bij Adelante Sport & Bewegen bieden we eerstelijns fysiotherapie aan. Dit betekent dat fysiotherapie voor iedereen toegankelijk is. U hoeft daarvoor niet noodzakelijk een revalidatietraject bij Adelante te hebben doorlopen. We richten ons op alle cliënten die onze expertise nodig hebben.

Behandelmogelijkheden

Onze fysiotherapeuten beschikken over veel ervaring, kennis en kunde op verschillende gebieden. We behandelen cliënten met COPD, Covid-19, dwarslaesie, spierziekten, amputaties, hartklachten, neurologische-, reumatische-, orthopedische- en oncologische aandoeningen.

De fysiotherapie richt zich op het bewegen van het menselijk lichaam en de basisvoorwaarden die hiervoor nodig zijn zoals spierkracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, mobiliteit en balans. De therapie is erop gericht om beter te kunnen functioneren in het dagelijks leven en om eventuele pijnklachten en beperkingen te verminderen.

Met actieve oefentherapie werkt de fysiotherapeut samen met de cliënt aan zijn hulpvraag. Bij de fysiotherapie maken we gebruik van professionele apparatuur en oefenen we op een zo functioneel mogelijke manier. Wij beschikken bij Adelante over veel mogelijkheden op het gebied van behandelomgeving (water, sporthal, buitensport, behandel- en oefenplein) en aangepaste apparatuur. Wij zijn ervaren in het behandelen van cliënten met complexe cliënten en meervoudige problematiek.

De eerstelijns fysiotherapie bestaat uit verschillende behandelmogelijkheden, waaronder:

 • Individuele fysiotherapie
  Hulpvraag gerichte individuele behandeling
 • Groepsbehandeling fysiotherapie
  Fysiotherapie in kleine groepen (3 a 4 cliënten), hulpvraaggericht
 • Hydrotherapie
  Fysiotherapie in verwarmd water
 • Covid-19 herstelzorg
  Herstellen na Covid-19, met of zonder ziekenhuisopname vooraf
 • Fitstroke
  Een taakgericht oefenprogramma voor cliënten met een CVA
 • Beweegprogramma oncologie
  Actief beweegprogramma voor cliënten die behandeld zijn voor kanker

Verwijzing

Onze eerstelijns fysiotherapie is toegankelijk via een verwijzing van uw huisarts of specialist. Dit kan uw behandelend arts doen via ZorgDomein of met een aanvraagformulier verstrekkingen. Na aanmelding krijgt u een bevestiging en wordt er door Adelante, indien nodig, een machtiging aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Hierna volgt een intakegesprek bij een van onze fysiotherapeuten.

Meer informatie

Meer informatie leest u in Adelante Sport & Bewegen: eerstelijns fysiotherapie